Komunia Oskara

czas2015_05_04 miejsce Dopiewo, Polska, WLKP